We zijn er - van noodhulp naar wederopbouw

Wereldwijd staan de medewerkers van ZOA klaar om mensen in nood te helpen.

Door in noodsituaties in actie te komen en te helpen met concrete noodhulp, zoals voedsel of onderdak. Maar ook daarna, door samen met hen te werken aan de wederopbouw. 

Samen met uw gemeente wil ZOA gehoor geven aan de Bijbelse opdracht om recht te doen en trouw te zijn aan kwetsbare mensen wereldwijd. Helpt uw gemeente mee?

Ja, onze gemeente steunt het werk van ZOA

Wilt u er samen met ons zijn voor de meest kwetsbare mensen in crisisgebieden? Elk bedrag is welkom!
Loading...